In onze bedrijfsvoering willen wij voortdurend laten meewegen wat de invloed is op de bredere omgeving. Naast ISO9001 willen wij nu ook MVO borgen in ons beleid. Personeel, klanten, leveranciers, milieuaspecten en andere maatschappelijk relevante belanghebbenden nemen hierbij een prominente plek in. Door maatschappelijke waarden te erkennen en te benoemen, hier normen voor op te stellen en actief toe te zien op de invulling hiervan, verankeren we een verantwoord maatschappelijk beleid in onze manier van werken.